Tips & adviezen

Zwanger? Recht op doorbetaling salaris en bevallingsverlof?

Zwanger? Recht op doorbetaling salaris en bevallingsverlof?

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Per 1 januari 2015 veranderde het een en ander met betrekking tot het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Lees verder voor de belangrijkste wijzigingen.

Bron: RijksoverheidDuur verlof

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag u gespreid opnemen.

 

Zwangerschapsverlof

Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.

U moet uiterlijk 4 weken voordat u bent uitgerekend met zwangerschapsverlof. Wat u minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij uw bevallingsverlof. Gaat u bijvoorbeeld 5 weken voor de uitgerekende datum met verlof, dan heeft u recht op 1 week extra bevallingsverlof.
 

Bevallingsverlof berekenen

Uw bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken, ook als uw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Baby te vroeg geboren
Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken.

Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 4 weken voor de uitgerekende datum geboren. U heeft dan 2 weken zwangerschapsverlof en 14 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 16 weken verlof.

Baby te laat geboren
Wordt uw baby na de uitgerekende datum geboren? Dan telt u de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken.

Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 2 weken na deze datum geboren. U heeft dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 18 weken verlof.
 

Bevallingsverlof in delen opnemen

Sinds 1 januari 2015 kunt u de laatste periode van uw bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever.

De totale duur van het verlof in uren verandert hierdoor niet. Ook uw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. UWV betaalt de uitkering uit alsof u het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Wilt u de laatste periode van uw verlof in delen opnemen? Dit moet u uiterlijk 3 weken na het begin van uw bevallingsverlof bij uw werkgever aanvragen. Uw werkgever stemt binnen 2 weken met uw verzoek in. Hij mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.
 

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Vanaf 1 januari 2015 kunt u langer bevallingsverlof krijgen als uw kind wegens medische redenen langer dan 7 dagen in het ziekenhuis is opgenomen. Het bevallingsverlof wordt dan verlengd met het aantal dagen dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • uw zwangerschapsverlof is ingegaan na 1 januari 2015
  • er moet sprake zijn van een medische reden van het kind (dus niet van de moeder)
  • uw kind moet langer dan 7 dagen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het hoeft niet 7 dagen aaneengesloten te zijn. De verlenging begint pas vanaf de achtste dag dat uw kind in het ziekenhuis ligt
  • de ziekenhuisopname moet langer duren dan een eventuele verlenging van het bevallingsverlof wegens vroeggeboorte
  • de ziekenhuisopname dient te vallen in de periode van het oorspronkelijke bevallingsverlof
  • het bevallingsverlof kan met maximaal 10 weken worden verlengd

 

Geen extra verlof bij geboorte meerling

U heeft geen recht op extra verlof bij de geboorte van een meerling. Op termijn wordt het verlof bij de zwangerschap van een meerling uitgebreid met 4 weken. Dit zal op zijn vroegst in 2016 gebeuren.
 

Zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering zelfstandige

Bent u ondernemer en bent u zwanger? Mogelijk komt u in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. U leest hier alles over in het vervolgartikel Zelfstandige en zwanger? Recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering?
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht