Tips & adviezen

Wet DBA - VAR nieuwe stijl: dit zijn de misvattingen over modelovereenkomsten

Wet DBA - VAR nieuwe stijl: dit zijn de misvattingen over modelovereenkomsten

Met de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) en het gebruik van modelovereenkomsten door de inwerkingtreding van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) zijn nog niet alle onduidelijkheden uit de wereld. Er zijn veel misvattingen over de modelovereenkomsten met betrekking tot vragen als: Is het gebruik van een modelovereenkomst verplicht? Moet ik de overeenkomst naar de Belastingdienst sturen? Welke zekerheid geeft de overeenkomst aan de opdrachtgever en opdrachtnemer? In dit artikel krijgt u duidelijkheid.Misvatting 1: het gebruik van een modelovereenkomst is verplicht

De eerste misvatting is dat door de invoering van de Wet DBA het gebruik van een modelovereenkomst verplicht is. Dit is niet het geval. Vaak is ontbreken van gezagsverhouding tussen beide partijen zo duidelijk dat geen enkele twijfel bestaat over de zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Wel is het zo dat opdrachtgevers sinds de invoering van de Wet DBA medeverantwoordelijk zijn voor het juist vastleggen van de gemaakte afspraken in een modelovereenkomst. Deze medeverantwoordelijkheid wordt door veel opdrachtgevers gezien als een extra bedrijfsrisico.
 

Misvatting 2: de modelovereenkomst geeft zekerheid over fiscale status ondernemer

Ondernemers en opdrachtnemers denken vaak dat het gebruik van een modelovereenkomst zekerheid geeft over de fiscale status als ondernemer. Ook dit is niet het geval. De toetsing op ondernemerschap gebeurt pas achteraf bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst kan tot een ander oordeel komen en bijvoorbeeld vinden dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. In dat geval heeft de ondernemer geen recht op bepaalde ondernemersvoordelen. Wel is het vaak duidelijk dat de opdrachtnemer geen 'schijnzelfstandige' is, maar een echte ondernemer voor de inkomstenbelasting met winst uit onderneming.
 

Misvatting 3: voor elke opdracht moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten

Een derde misverstand is dat je modelovereenkomsten bij de Belastingdienst moet registreren, of dat modelovereenkomsten per opdracht door beide partijen moeten worden getekend. Dit is niet het geval. Het is belangrijk een passende modelovereenkomst voor de opdracht te kiezen en vast te leggen welke modelovereenkomst wordt gebruikt. Het is niet zo dat voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst moet worden overeengekomen.
 

Onbedoelde negatieve neveneffecten invoering Wet DBA

Sinds de invoering van de Wet DBA zijn er regelmatig opdrachtgevers die geen gebruik durven te maken van de gepubliceerde modelovereenkomsten, of dat alleen durven door het tussenplaatsen van detacheringsbedrijven. Er zijn al tienduizenden opdrachtnemers die opdrachten zijn misgelopen doordat de opdrachtgevers niet meer rechtstreeks zaken durven te doen.

Advies: Laat het ons weten als u als ondernemer een opdracht misloopt omdat uw opdrachtgever de medeverantwoordelijkheid voor een modelovereenkomst niet durft te nemen.
 

Vragen over modelovereenkomsten?

Voor vragen over modelovereenkomsten en de Wet DBA kunt u altijd bij ons terecht. U hoeft niet te wachten tot een gepland contact of controlemoment. 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht