Tips & adviezen

Wat zijn uw rechten tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Wat zijn uw rechten tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u mogelijk recht op een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering. Wat zijn uw overige rechten voor, tijdens en na uw zwangerschap of bevalling? U leest het in dit artikel. 

Bron: Rijksoverheid
Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Het soort uitkering waar u tijdens uw verlof recht op heeft is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 • Als u in loondienst werkt, heeft u recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering
 • Ontvangt u een WW-, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, dan heeft u recht op een WAZO-uitkering
 • Als zelfstandig ondernemer bent, heeft u mogelijk recht op een ZEZ-uitkering van het UWV.
   

Wilt u meer weten over de belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd, lees dan het artikel 'Zwanger? Recht op doorbetaling salaris en bevallingsverlof?'.
 

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.
 

Geen ontslag om zwangerschap

U heeft ontslagbescherming, ofwel u mag niet ontslagen worden

 • als u zwanger bent
 • omdat u zwanger wilt worden
 • tijdens zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof
 • tijdens periode van arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling en de eerste 6 weken na deze arbeidsongeschiktheid
   

Tijdelijk contract niet verlengd
Loopt uw tijdelijke contract af tijdens de zwangerschap en wil de werkgever het contract niet verlengen, dan eindigt het dienstverband. Maar weet, uw zwangerschap mag voor de werkgever niet de reden zijn het contract niet te verlengen. In dat geval maakt de werkgever zich schuldig aan discriminatie omdat een direct onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Wel ontslag tijdens zwangerschap
Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk, namelijk

 • bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of de afdeling
 • als u zich ernstig misdraagt, bijvoorbeeld als u fraudeert of gewelddadig bent
   

Ontslagbescherming tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 
In deze periode mag u niet worden ontslagen. Gebeurt dit toch, dan kunt u binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Of u kunt bij de kantonrechter een verzoek indienen tot financiële vergoeding.
 

Ziekte rond zwangerschap en bevalling

Wordt u ziek voor, tijdens of na uw zwangerschap of bevalling? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering. Het soort uitkering waar u tijdens uw verlof recht op heeft is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

U werkt in loondienst

 • Wordt u voor of na uw zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan vraagt uw werkgever een ziektewetuitkering voor u aan.
 • Wordt u tijdens uw verlof ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan verandert er niets aan uw uitkering.
 • Wordt u ziek binnen 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum terwijl u nog niet met zwangerschapsverlof bent? Dan gaat uw verlof automatisch in en heeft u meteen recht op een zwangerschapsuitkering.
   

U krijgt een uitkering van het UWV, zoals WW-, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering
Dan gelden er verschillende regels die afhankelijk zijn van het soort uitkering dat u van UWV kreeg voor uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

U werkt als zelfstandige
Bent u als zelfstandig ondernemer ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u alleen een financiële vergoeding als u daarvoor vrijwillig verzekerd bent. Bijvoorbeeld via de ZEZ-regeling van het UWV. ZEZ staat voor de regeling Zelfstandige en Zwanger. U leest hier alles over in het vervolgartikel Zelfstandige en zwanger? Recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering?

Neemt u de laatste periode van uw bevallingsverlof in delen op en wordt u dan ziek? Dan kunt u dit verlof niet later inhalen.
 

Overgang bevallingsverlof bij overlijden moeder

Komt de moeder te overlijden tijdens het bevallingsverlof dan gaat het recht op verlof over op de partner. Het gaat hierbij om het recht op verlof tot 10 weken na de bevalling. 
Dit recht op bevallingsverlof gaat ook over als de moeder:

 • zelfstandige was
 • geen recht had op verlof, bijvoorbeeld omdat ze niet werkte
   

Het soort uitkering waar u als partner recht op heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u als partner

 • in loondienst werkt, heeft u recht op loondoorbetaling en kan de werkgever de kosten bij UWV in rekening brengen
 • zelfstandige bent, kan u bij UWV een uitkering aanvragen. 
Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht