Tips & adviezen

Voorkom hoge eigen bijdrage AWBZ. Financiële planning geen overbodige luxe.

Voorkom hoge eigen bijdrage AWBZ. Financiële planning geen overbodige luxe.

Hogere eigen bijdrage  
Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg aanzienlijk gestegen voor mensen met eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt nu naast uw inkomen ook over uw vermogen berekend. Vaak leidt dit tot een hogere eigen bijdrage per maand.

De verhoging geldt zowel voor zorg thuis, als voor zorg met verblijf in een AWBZ-instelling. Wij hebben voorbeelden van mensen waar de eigen bijdrage met bijna € 20.000 per jaar toeneemt.  

Planning geen overbodige luxe
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om uw eigen bijdrage AWBZ te verlagen. Mogelijk kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van het bedrag dat u moet betalen en zo geld besparen. Dit kan tot een besparing leiden. 

Per 1 januari 2014 opnieuw wijzigingen
Met ingang van 1 januari 2014 zijn opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vaststelling van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Deze wijzigingen hebben voor veel mensen opnieuw een verhoging van de eigen bijdrage tot gevolg. Lees de belangrijkste wijzigingen op de website van het CAK. 

Voorkomen is beter dan genezen!Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht
volgende vorige