Tips & adviezen

Vijf tips voor een goede voorbereiding op uw belastingaangifte 2022

Vijf tips voor een goede voorbereiding op uw belastingaangifte 2022

Veel mensen ontvangen begin van het jaar een uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting te doen. Ook druppelen de hiervoor benodigde gegevens, zoals jaaropgaven van werkgever(s), uitkerings- instantie(s) en banken binnen. Vindt u ‘belastingaangifte doen’ een vervelende en/of lastige klus? Een goede voorbereiding is het halve werk, ook als u de aangifte niet zelf doet. Met deze vijf tips helpen wij u hierbij. 

 

Tip 1: Maak twee aangiftemappen 

Om belastingaangifte te kunnen doen, heeft u diverse diverse gegevens nodig. Deze gegevens ontvangt zowel per post als digitaal (per mail of in een online-omgeving). Ons advies is: Maak een ‘aangiftebakje’ voor uw papieren gegevens die u tijdens het samenstellen van de aangifte in een multomap/ordner kunt doen. Maak daarnaast een ‘aangiftemap’ op uw PC/tablet waarin u de digitaal ontvangen aangiftegegevens opslaat. U kunt de papieren documenten natuurlijk ook scannen en in uw digitale aangiftemap opslaan. Dan heeft u alles in één map compleet.
 

Basisgegevens voor de aangifte inkomstenbelasting:

 • Uw burgerservicenummer (BSN).
 • Jaaropgaven. Denk daarbij niet alleen aan de jaaropgaven van uw werkgever, maar ook aan die van uitkeringen zoals AOW, pensioen, WAO, WIA, WW, lijfrente, bijstand, partneralimentatie en levensloopuitkering.
 • WOZ-beschikking woning. Let op: voor de aangifte over 2022 gebruikt u de WOZ-waarde per 1 januari 2021. De WOZ-beschikking heeft u begin 2022 al ontvangen.
 • Financieel jaaroverzicht van uw hypotheekverstrekker.
 • Saldi bank- en spaartegoeden. Let op: u heeft zowel de stand van uw bankrekeningen per 1 januari 2022 als per 31 december 2022 nodig. De stand per 31 december 2022 gebruiken wij als controle en om u inzicht in uw vermogen te geven.
 • Overzicht beleggingen. Gebruik het jaaroverzicht waarop vermeld staan zowel de waarden op 1 januari 2022 als op 31 december 2022 en de ingehouden dividendbelasting 2022.
 • Overzicht schulden en aankopen op afbetaling.
 • Bewijsmateriaal van aftrekposten. Denk daarbij aan alle kosten die u in het afgelopen jaar heeft betaald zoals giften, specifieke zorgkosten, partneralimentatie en studiekosten.

   

Tip 2: Bekijk welke gegevens u nodig hebt

Om te weten welke aangiftegegevens u nodig hebt, is het handig om uw aangifte inkomstenbelasting van 2021 erbij te pakken, zeker als er in 2022 niet veel is veranderd. Ons standaardoverzicht benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting is eveneens een handig hulpmiddel. 

De basisgegevens zijn nu beschikbaar voor de aangifte, maar er zijn zaken die regelmatig vergeten worden. Denk hierbij aan:
 

 • Bijverdiensten. Heeft u naast uw reguliere inkomen nog bijverdiensten? Geef die dan ook op en houdt rekening met aftrekbare kosten.
 • Afkoop pensioen. Is uw pensioen of stamrecht afgekocht, dan heeft ook dit gevolgen voor uw belastingaangifte.
 • Uitkering kapitaal- of lijfrenteverzekering. Heeft een uitkering uit een kapitaal- en lijfrenteverzekering gekregen? Vermeld dan de gegevens van die uitkering in uw aangifte inkomstenbelasting. Mogelijk heeft u recht op een vrijstelling.
 • Nieuwe woning of wijziging in uw hypotheek. Heeft u in het afgelopen jaar een nieuwe woning gekocht of is uw hypotheek gewijzigd of overgesloten? Dan kunt u niet alleen de hypotheekrente aftrekken, maar ook andere kosten. Bijvoorbeeld de afsluit- of oversluitkosten voor de hypotheek maar ook de advieskosten, de notariskosten voor de hypotheekakte, de kosten van een taxatie en eventuele boeterente. De adviseurs van Belastica kunnen u precies vertellen welke kosten u wel en niet kunt aftrekken bij de aankoop van uw huis of wijziging van uw hypotheek. 
  Let op! Als u een nieuwe woning heeft gekocht en uw oude woning staat nog tot uw beschikking, dan moet worden beoordeeld of de betaalde hypotheekrente nog aftrekbaar is. Denk daarbij aan de datum waarop u de oude woning in de verkoop heeft gezet.
  Heeft u uw oude woning verhuurd, geef dan het begin en einde van de verhuurperiode en de huuropbrengst door. Maak een onderverdeling in kale huur en kosten zoals energiekosten.
 • Reiskosten. Is de reisafstand naar uw werk meer dan tien kilometer en reist u met het openbaar vervoer en krijgt u die kosten niet volledig vergoed van uw werkgever? Dan kunt u uw reiskosten van de belasting aftrekken. U heeft daarvoor nodig een ov-verklaring, die u bij de vervoerder kunt opvragen, of een reisverklaring van de werkgever.
 • Zorgkosten. Het gaat dan met name om ziektekosten/zorgkosten die niet worden gedekt door uw zorgverzekering.

 

Tip 3: Geef aandacht aan wijzigingen!

Wat 'belastingaangifte doen' ingewikkeld kan maken, is dat elke wijziging in uw persoonlijke situatie fiscale gevolgen kan hebben waar u op het moment dat de wijziging plaatsvindt niet bij stilstaat. Vergeet dan ook niet om, indien van toepassing, de volgende wijzigingen door te geven:
 

 • Wijziging in het fiscaal partnerschap. Is uw relatie in 2022 beëindigd of heeft u een (nieuwe) partner ontmoet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor het fiscaal partnerschap. Soms is uw fiscale situatie anders dan u voor ogen heeft. Of en wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap moet worden beoordeeld, waarbij mogelijkerwijs aandacht moet worden gegeven aan de eigen woning. 
 • Wijziging(en) in uw gezinssituatie. Als u kinderen krijgt, of voorheen uitwonende kinderen weer bij u komen wonen, kan dit invloed hebben op uw inkomen, belastingen, heffingskortingen en toeslagen. 
 • Wijziging(en) in uw inkomen. Bent u in het afgelopen jaar bijvoorbeeld van baan veranderd of met pensioen gegaan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw aangiftevoorlopige aanslag(en) en toeslagen. Bij meerdere dienstbetrekkingen kan er sprake zijn van te lage inhouding loonheffingen.
   

Advies
Twijfelt u of een bepaalde wijziging in uw persoonlijke situatie voor u invloed heeft, bespreek dit dan met een belastingadviseur. Die kan u precies vertellen hoe de vork in de steel zit en wat de gevolgen en de te ondernemen stappen zijn.
 

Tip 4: Vraag indien nodig uitstel (of laat dit door uw belastingadviseur doen)

Lukt het u niet om vóór 1 mei 2023 aangifte doen? Vraag dan tijdig uitstel aan, of laat uw adviseur dat doen. Maar let op! Legt de Belastingdienst u na 1 juli 2023 een te betalen aanslag op? Dan betaalt u vanaf 1 juli 2023 4% rente over het aanslagbedrag. Dit is niet aan de orde als u (of uw belastingadviseur) vóór 1 mei 2023 aangifte doet of als u al (voldoende) belasting heeft betaald middels een voorlopige aanslag. 
 

Tip 5: Schakel waar nodig hulp in van een belastingadviseur 

Kennis van de belastingregels is van groot belang voor een juiste en volledige samenstelling van uw aangifte. Wilt u zich hier niet in verdiepen, komt u niet uit specifieke onderdelen of bevindt u zich in een bijzondere situatie (zie tips hiervoor)? Schakel dan hulp in van een belastingadvieskantoor zoals Belastica.
Specialistisch(e) hulp/advies kan:

 • u mogelijk voordeel opleveren;
 • voorkomen dat u een onjuiste of onvolledige aangifte indient;
 • inzicht in uw privésituatie en indien van toepassing zakelijke situatie opleveren.
   
Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht