Tips & adviezen

Verhuur garagebox vrijgesteld van omzetbelasting (btw) of niet?

Verhuur garagebox vrijgesteld van omzetbelasting (btw) of niet?

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting (btw). Een uitzondering hierop is de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen zoals auto's. Deze verhuur is belast met btw. Maar is een garagebox te vergelijken met een parkeerruimte? En kan de verhuur van een garagebox vrijgesteld zijn voor de btw of niet? De antwoorden op deze vragen krijgt u in dit artikel. 

 

Uitspraak Hoge Raad

Volgens uitspraak Hoge Raad d.d. 10-02-2017 nummer 15/04877 is het feitelijk gebruik van de garagebox bepalend of wel of geen sprake is van btw-belaste verhuur. Als het feitelijk gaat om stalling van voertuigen, zoals auto's, in de garagebox dan is de verhuur van deze box belast met omzetbelasting (btw).

De garageboxen in voornoemde zaak zijn volgens de Hoge Raad bestemd voor gebruik als parkeerruimte voor een voertuig. Het feit dat de boxen voor andere doeleinden - zoals bijvoorbeeld opslag - mogen worden gebruikt, doet hier niet aan af. Alleen als contractueel is uitgesloten dat een garagebox wordt gebruikt als parkeerruimte kan deze garagebox worden beschouwd als multifunctionele ruimte. En in dat laatstgenoemde (uitzonderings)geval is de verhuur vrijgesteld van omzetbelasting. 

De verhuurder heeft niet de plicht om te controleren dat er geen voertuig wordt gestald. In het kader van de privacy heeft de verhuurder niet het recht om de verhuurde ruimte te betreden. Alleen door observatie zou de verhuurder kunnen controleren of de (opslag)boxen voor stalling van voertuigen worden gebruikt.
 

Inhoud huurovereenkomst van belang

De inhoud van de huurovereenkomst is bepalend voor het antwoord op de vraag of de verhuur btw-belast is:

 • Staat er in het huurcontract dat er enkel (een) voertuig(en) in de garagebox mag/mogen worden gestald dan is automatisch sprake van btw-belaste verhuur;
 • Alleen als u in de huurovereenkomst heeft opgenomen dat de huurder de garagebox NIET mag gebruiken als parkeerruimte is de verhuur van de garagebox vrijgesteld van btw.
 • Een andere optie voor een btw-vrijgestelde verhuur is de inrichting van de garagebox zo aanpassen dat deze box naar aard en inrichting enkel geschikt is voor de opslag van goederen.
   

Ons advies: Beoordeel de huurovereenkomsten van uw garageboxen en laat mogelijke gevolgen voor de btw inventariseren. 
 

Aandachtspunten bij verhuur garageboxen

Als u (een) losse garagebox(en) verhuurt dan is de verhuur hiervan in beginsel belast met btw. De btw voorbelasting op de investeringen en onderhoudskosten met betrekking tot deze garagebox(en) kunt u verrekenen met de af te dragen btw.

Als u geen btw in rekening brengt aan particulieren wordt de ontvangen huur geacht 'inclusief btw' te zijn. Echter u kunt de opslagboxen dus ook zonder btw verhuren. Dit is voor particulieren goedkoper dan de verhuur met btw. Hiervoor dient u in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder de garagebox NIET mag gebruiken als parkeerruimte.

Let op! Een nadeel van onbelaste verhuur voor u als verhuurder is dat de btw op investeringen en (onderhouds)kosten van de garagebox NIET aftrekbaar is als btw voorbelasting in uw aangifte omzetbelasting.
 

Contractuele vrijheid

Er is contractuele vrijheid om wel of niet op te nemen dat stalling van een voertuig/voertuigen in een garagebox wel of niet is toegestaan. Dit geeft de verhuurder ruimte bij het opmaken van huurovereenkomsten:

 1. Verhuur met omzetbelasting aan voor met omzetbelasting belaste ondernemers voor het stallen van een bedrijfsvervoertuig en/of opslag van materialen;
 2. Verhuur met omzetbelasting aan particulieren voor stalling van een voertuig;
 3. Verhuur zonder omzetbelasting aan particulieren voor enkel opslag (stalling van een voertuig uitgesloten). Dit is voor particulieren goedkoper dan de verhuur met btw.
   

Let op! Bij btw-belaste verhuur (bullet 1 en bullet 2) is het voordeel voor de verhuurder dat de btw op investeringen en (onderhouds)kosten van de garagebox aftrekbaar is als btw voorbelasting.
 

Advies nodig?

 • Wilt u dat wij de huurovereenkomsten van uw garageboxen beoordelen en/of mogelijke gevolgen voor de btw inventariseren? Neem dan graag contact met ons op.
 • Huurt u zelf een garagebox en vraagt u zich af of terecht btw over het huurbedrag in rekening wordt gebracht? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. 
Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht