Tips & adviezen

Mogelijk alsnog recht op reisaftrek over 2011 en/of 2012?

Mogelijk alsnog recht op reisaftrek over 2011 en/of 2012?

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? Dan kunt u onder voorwaarden de reisaftrek claimen in uw aangifte inkomstenbelasting. Tot nu toe kon het bewijs voor uw recht op de reisaftrek uitsluitend worden geleverd met plaatsbewijzen of overzichten van transacties. Daarin is nu verandering gekomen.

Vrije bewijsleer
U mag nu ook op andere wijze het bewijs voor uw recht op de reisaftrek leveren. Aan deze zogenoemde ‘vrije bewijsleer’ stelt de staatssecretaris de volgende voorwaarden:
  • u overlegt een reisverklaring van de werkgever waaruit blijkt welk reispatroon u in het desbetreffende jaar hebt gehad;
  • u maakt aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van Trans Link Systems B.V. (TLS), de kaartuitgever van de OV-chipkaart.

Hebt u de reisaftrek in 2011 en 2012 niet gekregen omdat u niet aan de bewijslast kon voldoen?
In dat geval kunt u vragen om heroverweging van uw aangifte(n) inkomstenbelasting 2011 en/of 2012 voor wat betreft de reisaftrek. Hebt u in 2011 en/of 2012 geen plaatsbewijzen kunnen overleggen of overzichten van transacties, waardoor u de reisaftrek misliep? Dan kunt de reisaftrek mogelijk alsnog claimen, mits u wel aan de nieuwe voorwaarden (zie hiervoor) voldoet.

U dient het verzoek om uw aangifte over 2011 en/of 2012 in heroverweging te nemen in bij:
Belastingen / Particulieren, dienstverlening en bezwaar
Belastingdienst, bezwaar team 02
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Indien gewenst kunnen wij u hierbij helpen.Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht