Tips & adviezen

Heeft u recht op zorgtoeslag?

Heeft u recht op zorgtoeslag?

Onlangs was in het nieuws dat 450.000 Nederlanders geen zorgtoeslag van de Belastingdienst ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Een deel van deze Nederlanders vergeet simpelweg zorgtoeslag aan te vragen, een ander deel denkt niet in aanmerking te komen voor deze toeslag. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Essentiële vraag is dus "Heeft u recht op zorgtoeslag?" De belangrijkste aandachtspunten voor de beantwoording van deze vraag vindt u in dit artikel.

Bron: Independer

Wat is zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is in het leven geroepen om mensen met een lager inkomen te compenseren voor de premie en het eigen risico van de zorgverzekering om deze zorgkosten zo betaalbaar te houden.​
 

Recht op zorgtoeslag 

Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u, indien van toepassing samen met uw toeslagpartner, niet te veel verdienen. Alleenstaanden komen bij een inkomen van meer dan 29.562 euro (in 2019) niet meer in aanmerking voor zorgtoeslag. Voor toeslagpartners is dat (gezamenlijk) inkomen 37.885 euro (cijfers 2019). 
 

Hoogte zorgtoeslag 

De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande bedraagt 99 euro per maand (in 2019), ofwel 1.188 euro per jaar. Naarmate uw inkomen hoger is, is de toeslag waar u recht op heeft lager. Het jaarinkomen van uw toeslagpartner telt mee voor het berekenen van de hoogte van de toeslag.
 

Aanvragen zorgtoeslag

Veel mensen met een laag of middeninkomen vragen de zorgtoeslag niet aan uit angst om de toeslag later terug te moeten betalen. Zonde om dat geld te laten liggen, vinden wij. Voor al die mensen hebben wij daarom twee tips:
 

  • Zet de ontvangen toeslagbedragen apart op een spaarrekening. Zo heeft u het geld gereserveerd voor het geval dat u achteraf (een deel van) de toeslag moet terugbetalen;
  • Nog beter is om de toeslag pas aan te vragen nadat voor het betreffende belastingjaar uw jaarinkomen bekend is op basis van de aanslag inkomstenbelasting (na het indienen van uw aangifte) of de jaaropgave(n) die u heeft ontvangen. Dan hoeft u in principe nooit zorgtoeslag terug te betalen. Zorgtoeslag moet u normaliter aanvragen vóór 1 september van het jaar volgend op het betreffende belastingjaar. Als u langer uitstel voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting heeft, dan heeft u tot die uitsteldatum de tijd voor de aanvraag.

 

Belangrijkste aandachtspunten

Om te bepalen of u recht heeft op zorgtoeslag, die toeslag aan te vragen en/of altijd het juiste toeslagbedrag te ontvangen zijn er diverse vraag- en aandachtspunten:
 

  • Heeft u een toeslagpartner? Zie ons artikel 'Wanneer heeft u een toeslagpartner?'
  • Wat is het inkomen (voor de zorgtoeslag) van u en uw eventuele toeslagpartner?
  • Wijzigt er iets in uw persoonlijke (woon)situatie en/of inkomen(s)?


Gaat u bijvoorbeeld trouwen of verhuizen? Of verandert uw inkomen? Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw toeslag(en). Het is belangrijk dat u of uw belastingadviseur deze wijziging(en) aan de Belastingdienst doorgeeft voordat uw situatie verandert. De Belastingdienst krijgt deze gegevens niet automatisch. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste actuele gegevens. Zo ontvangt u altijd de juiste toeslag en voorkomt u dat u later toeslag(en) moet terugbetalen.
 

Recht op andere toeslag(en)?

Heeft u een huurwoning of kinderen? Dan kunt u als uw inkomen én dat van uw eventuele toeslagpartner niet te hoog is, recht hebben op een bijdrage in de kosten van uw huurwoning, de kinderopvang of uw kinderen.
 

Hulp nodig? 

Vraagt u zich af of u recht heeft op zorgtoeslag of één of meerdere andere toeslagen? Of wilt u dat wij uw toeslagen aanvragen, wijzigen of stopzetten? Neem dan contact met ons op. Als u een toeslag wilt ontvangen, moet u die zelf - of uw belastingconsulent - vaak eenmalig aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen. Alleen het kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht