Tips & adviezen

Gebruikelijk loon wijzigt ingrijpend in 2015

Gebruikelijk loon wijzigt ingrijpend in 2015

De directeur-grootaandeelhouder (dga) die werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap - waarin hijzelf of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft - valt onder de gebruikelijkloonregeling, dat geldt ook voor die partner. Dit betekent dat u als dga een salaris hoort te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werk. De gebruikelijkloonregeling wijzigt per 1 januari 2015. Wij hebben de veranderingen voor u op een rijtje gezet.


Wijzigingen gebruikelijk loon

Het loon van een dga moet vanaf 1 januari 2015 tenminste worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • de wettelijke ondergrens van € 44.000; of
  • 75% van het loon uit de 'meest vergelijkbare dienstbetrekking'; of
  • het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen).


Wat betekent dit nu precies voor u als dga?

Verlaging doelmatigheidsmarge

Als u meer hoort te verdienen dan € 44.000, omdat dit ook geldt voor vergelijkbare dienstbetrekkingen zonder aanmerkelijk belang, dan moet uw salaris in elk geval 75% van dat hogere gebruikelijk loon bedragen. In 2014 was dat nog 70%, wat dus inhoudt dat de doelmatigheidsmarge wordt verlaagd naar 25%. Dat kan een verplichte salarisverhoging voor 2015 betekenen.


Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Waar in de huidige gebruikelijkloonregeling nog sprake is van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’, wil de Belastingdienst vanaf 2015 spreken van de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ als het over de hoogte van het gebruikelijk loon gaat. Omdat een soortgelijke dienstbetrekking zonder aanmerkelijk belang vaak ontbreekt geeft dit de Belastingdienst de mogelijkheid het salaris van de dga te vergelijken met een andere, lees meer betalende, dienstbetrekking.

 

De Belastingdienst creëert met het doorvoeren van deze vervanging echter alleen maar meer onduidelijkheid, en daarmee nog meer discussie. Want als er sprake is van twee of meer vergelijkbare dienstbetrekkingen, welke is dan de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’?


Verbonden vennootschappen

De derde voorgestelde wijziging is de uitbreiding van de groep verbonden vennootschappen. In de nieuwe regeling omtrent het gebruikelijk loon vallen namelijk onder deze groep ook vennootschappen waaruit uw bv (direct of indirect) met toepassing van de deelnemingsvrijstelling voordelen kan genieten. De deelnemingsvrijstelling is al van toepassing bij een belang van 5% of meer. Dit in tegenstelling tot de huidige regeling, waarbij alleen een vennootschap waarin uw bv voor ten minste een derde belang heeft (dan wel andersom), tot de verbonden vennootschappen gerekend werd.

Concreet betekent deze wijziging dus, dat de groep werknemers met wie uw salaris vergeleken wordt om het gebruikelijk loon te stellen, groter wordt. Het begrip 'verbonden vennootschappen (lichamen)' geldt ook voor situaties waarbij het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5.000.


Afspraken over hoogte gebruikelijk loon

Veel dga's hebben afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de hoogte van hun gebruikelijk loon. De staatssecretaris heeft onlangs aangegeven dat afspraken over een in aanmerking te nemen loon gelijk aan of lager dan het standaardbedrag van € 44.000 in stand worden gelaten. Alle andere afspraken worden collectief opgezegd. Inhoudingsplichtigen met opgezegde afspraken mogen deze afspraken blijven toepassen als het loon wordt verhoogd tot 75/70e van het afgesproken loon. 


De hoogte van uw gebruikelijk loon juist afstemmen?

Leidt de 75/70e verhoging volgens u tot een te hoge vaststelling van uw gebruikelijk loon in 2015, neem dan voor een juiste afstemming contact met ons op. Uw loon mag namelijk wel hoger of lager worden gesteld, maar u moet dit aannemelijk kunnen maken.Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht