Tips & adviezen

Dga's opgelet: dividend, winst en het verlaagde box 2-tarief

Dga's opgelet: dividend, winst en het verlaagde box 2-tarief

In 2014 is door het kabinet een tijdelijke verlaging van het box 2-tarief doorgevoerd voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Het gaat hier om inkomensbestanddelen die samenhangen met een belang in een onderneming. Wat betekent dit voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga)?
Wat betekent het verlaagde box 2-tarief concreet?

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw besloten vennootschap (bv) te verkopen? Doe dat dan nog in 2014. Dit jaar is het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang namelijk verlaagd. Ook uw eventuele fiscaal partner heeft recht op het lage box 2-tarief. In totaal kunnen u en uw partner daardoor in 2014 een dividend van maximaal 500.000 euro ontvangen tegen een tarief van 22% in plaats van 25%. Het lage tarief geldt ook als u de aandelen verkoopt en de winst laat uitkeren.
 

Is dat niet iets te mooi om waar te zijn?

Natuurlijk zitten er ook keerzijden aan het verlaagde box 2-tarief. De eerste keerzijde is dat het tijdelijk verlaagde tarief afhankelijk is van de uitkomsten van de uitkeringstoets die in de wet is opgenomen als onderdeel van de flexibiliseringsregels rondom de bv Hierbij wordt getoetst of de vennootschap ook na uitkering van dividend of winst nog aan haar opeisbare verplichtingen kan voldoen. Het goed beoordelen van de uitkeerbare reserves is dus van belang.

Daarnaast is uit onze berekeningen gebleken dat het verlaagde box 2-tarief bij een rendement van minder dan 2% ook nadelig kan uitpakken, omdat de heffing in box 3 hoger is dan het belastingvoordeel door het verlaagde tarief in box 2. U kunt in dat geval natuurlijk proberen over 2014 een hoger rendement te realiseren om toch te besparen op de heffing in box 2, maar wees u er dan van bewust dat dit altijd gepaard gaat met veel hogere risico’s, zeker als er sprake is van beleggingen. Het is maar de vraag of een tijdelijk belastingvoordeel dat risico waard is.
 

Wat kunt u nu het beste doen?

Ons advies is om alleen gebruik te maken van het tijdelijk verlaagde box 2-tarief als uw bv daarvoor voldoende overtollige liquide middelen heeft. Heeft uw bv die, wees er dan wel snel bij, want het verlaagde tarief geldt alleen in 2014. In 2015 zal het box 2-tarief weer verhoogd worden tot 25%. U kunt in 2014 een winstuitkering tegen verlaagd tarief doen mits die uitkering niet hoger is dan 250.000 euro, of 500.000 euro bij fiscaal partnerschap.
 

Twijfelt u of een uitkering tegen verlaagd box 2-tarief de juiste keuze is?

Neem dan contact met ons op. De adviseurs van Belastica nemen alle ins en outs graag met u door. Zij kunnen u aan de hand van zorgvuldige berekeningen alles vertellen over de voor- en nadelen van het verlaagde box 2-tarief in uw persoonlijke situatie.
Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht