Tips & adviezen

Controleer uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Controleer uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Op 1 januari gaan de nieuwe belastingregels in. De belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan voor 2021 zijn verwerkt in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021. Ons advies voor als u een voorlopige aanslag ontvangt: controleer deze aanslag goed of laat deze door uw/een belastingadviseur controleren. De aanslag kan zijn gebaseerd op onjuiste of niet actuele gegevens als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie en/of inkomen, zeker in deze coronatijd. Is de aanslag onjuist? Dien dan tijdig een wijzigingsverzoek in of laat uw adviseur dit doen.Waarom het advies om uw voorlopige aanslag te controleren? 

De gegevens die de Belastingdienst gebruikt voor het maken van die voorlopige aanslagen 2021 zijn gebaseerd op de voorlopige aanslag voor 2020, of, als die er niet is, op de laatste definitieve aanslag. Echter er kan in de loop der tijd iets zijn veranderd in uw financiële of persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Wellicht ben u uw baan kwijt of als zzp'er een deel van uw inkomen. Of u bent gaan samenwonen of juist verhuisd, betaalt hogere zorgkosten of heeft een erfenis ontvangen. Al deze wijzigingen hebben normaliter invloed op uw voorlopige aanslag. 
 

Tip 1: Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Onderneem actie!

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie en/of inkomen kunnen invloed hebben op onder andere uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting, voorlopige aanslag premie zorgverzekeringswet en voorschotbeschikking toeslagen.
Het is daarom uitermate belangrijk dat u dit soort wijziging(en) aan de Belastingdienst doorgeeft of laat doorgeven. 

In dit artikel volgen enkele voorbeelden van wijzigingen die wij onderverdelen in:

 • huishouden
 • inkomen
 • eigen woning
 • box 3 vermogen (sparen en beleggen)
   

Wijzigingen in uw huishouden

 • ontstaan of einde van fiscaal partnerschap
 • geboorte van een kind
 • overlijden
   

Wijzigingen in uw inkomen of dat van uw fiscaal partner

 • inkomsten uit arbeid: u bent meer of minder gaan verdienen
 • u heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of u bereikt die leeftijd in 2021
 • winst uit onderneming: uw verwachte winst is hoger of lager
 • bijverdiensten of inkomsten uit persoonsgebonden budget (pgb) 
 • ontvangen partneralimentatie van uw ex-partner
   

Wijzigingen betreffende de eigen woning

 • de hypotheekrente daalt jaarlijks bij annuïtaire of lineaire geldlening
 • u betaalt in 2021 een lagere hypotheekrente vanwege een nieuwe rentevastperiode, oversluiting hypotheek of rentemiddeling
 • u heeft in 2020 een woning gekocht of verkocht 
 • u gaat in 2021 een woning kopen of verkopen
   

Wijzigingen in uw box 3 vermogen (sparen en beleggen) 
Uw box 3 vermogen (sparen en beleggen) per 1 januari 2021 is mogelijk hoger omdat u bijvoorbeeld in 2020:

 • geld heeft gespaard
 • te maken heeft met een waardestijging van uw beleggingen
 • een schenking heeft gekregen
 • een erfenis heeft ontvangen
 • een ontslagvergoeding heeft ontvangen

 

Waarom zou u een voorlopige aanslag willen (ontvangen)?

U wilt een voorlopige aanslag ontvangen als u al gedurende het jaar belastinggeld wilt terugkrijgen in plaats van pas na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. Of omdat u komend jaar niet ineens een groot bedrag aan de Belastingdienst wilt betalen. Middels een voorlopige aanslag krijgt u gedurende het belastingjaar iedere maand al een deel van wat u anders volgend jaar pas zou krijgen. Of u betaalt elke maand al een deel van het (totaal)bedrag dat u komend jaar zou betalen.
 

Hoe weet u of u belastinggeld terugkrijgt of moet betalen?

Er zijn verschillende situaties waarin u geld terug kunt krijgen of moet betalen:
Betaalt u rente voor de hypotheek van uw eigen woning of heeft u naast uw studie een bijbaan? Grote kans dat u een belastingteruggave kunt krijgen.
Heeft u twee of meer banen? Of ontvangt u een AOW-uitkering én één of meerdere pensioenen? Of bent u ondernemer? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk belasting (bij)betalen.
 

Tip 2: Heeft u nog geen (maandelijkse) voorlopige aanslag? Vraag die dan aan en voorkom belastingrente!

Voorbeeld: Voor uw (definitieve) aanslag inkomstenbelasting 2021, die wordt opgelegd naar aanleiding van uw ingediende aangifte inkomstenbelasting 2021, rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2022 een rente van 4%. Een behoorlijk percentage, zeker in vergelijking met de huidige rente van spaarrekeningen. 

Heeft u nog geen maandelijkse voorlopige aanslag inkomstenbelasting, maar verwacht u dat u een bedrag moet betalen? Vraag dan een voorlopige aanslag bij de Belastingdienst aan, of laat uw adviseur dat doen, en bespaar hoge belastingrente. Heeft u wel een voorlopige aanslag, maar is het bedrag van de aanslag te laag? Dien dan een verzoek tot verhoging van de aanslag in. 
 

Tip 3: Laat ook uw voorlopige aanslag aanpassen als u een hoger bedrag moet betalen dan u verwacht

Sparen bij de Belastingdienst is al een tijdje niet meer mogelijk. Heeft u een bedrag van de Belastingdienst tegoed, bijvoorbeeld omdat uw voorlopige aanslag te hoog is, dan krijgt u over het algemeen geen rente vergoed. Is uw voorlopige aanslag te hoog, verzoek dan om een nieuwe lagere voorlopige aanslag.
 

Tip 4: Aanslag ineens betalen? Ontvang betalingskorting!

U kunt het bedrag van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 ook in één keer betalen. In dat geval mag u het aanslagbedrag verminderen met de op de aanslag vermelde betalingskorting. Hiermee bespaart u geld, zeker gezien de lage rentestand. Let op. Vanwege de coronacrisis is het percentage van de betalingskorting vanaf 23 maart 2020 t/m 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01%. 
 

Tip 5: Ontvangt u nog geen voorlopige teruggave inkomstenbelasting? Vraag deze aan!

Verwacht u dat u geld van de Belastingdienst tegoed heeft, bijvoorbeeld vanwege hypotheekrenteaftrek, maar u ontvangt nog geen maandelijkse voorlopige teruggave inkomstenbelasting. Vraag deze dan aan. Op verzoek kunnen wij dit ook voor u doen.
 

Hulp nodig?

Heeft de Belastingdienst uw aanslag gebaseerd op onjuiste gegevens? En wilt u dat wij de wijziging voor u verzorgen of heeft u vragen over uw voorlopige aanslag? Neem dan contact met ons op. Tevens kunnen wij een voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voor u aanvragen. 
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht