Tips & adviezen

Brief inzake beëindiging elektronische kopieaanslagen (EKA) ontvangen?

Brief inzake beëindiging elektronische kopieaanslagen (EKA) ontvangen?

Heeft u onlangs een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin wordt gemeld dat de Belastingdienst de verzending van elektronische kopieën van uw (naheffings)aanslagen/beschikkingen (kortweg EKA's) naar uw belastingadviseur of boekhouder (hierna: belastingconsulent) heeft beëindigd? U kan deze brief als niet verzonden beschouwen en hoeft verder niets te doen. In dit artikel leest u de reden van de melding van de Belastingdienst. 


Wat is een elektronische kopieaanslag (EKA)?

Een elektronische kopieaanslag is, zoals de naam al zegt, een elektronische kopie van een voorlopige of definitieve belastingaanslag die u zelf op papier en/of in uw digitale berichtenbox van de Belastingdienst ontvangt.
 

Machtiging elektronisch berichtenverkeer

Als u uw belastingconsulent, zoals Belastica, gemachtigd heeft voor het doen van aangifte en het onderhouden van elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst kan uw belastingconsulent digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst op papier naar u stuurt. U geeft hiervoor akkoord aan de Belastingdienst en ontvangt hierover een registratiebrief.

Let op! Uw belastingconsulent krijgt alleen digitale kopieën van aanslagen die de Belastingdienst geautomatiseerd oplegt. Van de toeslagen en andere aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen krijgt uw belastingconsulent geen elektronische kopie.
 

Waarom is de toezending van de EKA's naar uw belastingconsulent gestopt? 

In 2013 is het servicebericht aanslag (kortweg SBA) in het leven geroepen. De vervanger voor de elektronische kopieaanslag (EKA). Tot belastingjaar 2013 (voor de inkomstenbelasting) en tot 2014 (voor de vennootschapsbelasting) blijft de elektronische kopieaanslag ook nog van toepassing, naast het SBA.

Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA door de Belastingdienst gestuurd. Hoe komt dit? De EKA liep dus tot belastingjaar 2013. Als er langer dan 3 jaar geen EKA was verstuurd, stopte deze automatisch. Het systeem van de Belastingdienst verstuurde vervolgens een automatische stopzettingsbrief naar de betrokkene. Dat is nu ook gebeurd.

Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan hoeft u hier niets mee te doen. U mag de brief als niet verzonden beschouwen. De Belastingdienst heeft inmiddels de automatische verzending van deze brieven stopgezet. 
 

Serviceberichten Aanslag nu de standaard

De serviceberichten aanslagen (SBA's) zijn al enige tijd de standaard. Per 31 december 2017 schaft de Belastingdienst de elektronische kopieaanslagen definitief af. Uw belastingconsulent ontvangt dan enkel nog serviceberichten aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Van laatstgenoemde registratie krijgt u jaarlijks een bevestiging van de Belastingdienst.
 

Machtiging intrekken

U kunt de machtiging SBA op elk moment intrekken, maar dat is niet wenselijk als uw belastingconsulent (voor onze cliënten lees: Belastica) uw aangifte verzorgt. Uw belastingconsulent kan uw aanslagen dan namelijk niet meer controleren en u op de hoogte brengen van de uitkomsten van deze controle.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht