Tips & adviezen

Belastingdienst strenger met uitbetalen toeslagen en maandelijkse teruggaven

Belastingdienst strenger met uitbetalen toeslagen en maandelijkse teruggaven

Ontvangt u een toeslag, een teruggaaf inkomstenbelasting of teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet? De Belastingdienst stort vanaf 1 juli toeslagen en teruggaven alleen nog op een rekeningnummer dat op de eigen naam van de begunstigde staat. Uitbetalingen waarvan de Belastingdienst niet kan vaststellen of de rekening de juiste tenaamstelling heeft, worden gestopt. Onderneem zo nodig actie zodat u uw maandelijkse teruggaaf en/of toeslagen blijft ontvangen. 

Bron: Belastingdienst

Voorkoming fraude

Vanaf 1 december 2013 moet de Belastingdienst uitbetalingen op één rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt fouten in de uitbetalingen en helpt fraude tegen te gaan. Afgelopen anderhalf jaar gold nog een overgangsrecht. In deze periode is voor het overgrote gedeelte van de belastingplichtigen en toeslaggerechtigden een correct bankrekeningnummer doorgevoerd. Circa 85.000 mensen hebben dit ondanks een verzoek van de Belastingdienst nog niet gedaan.


Verzoek van Belastingdienst: onderneem actie

Als vanaf 1 juli 2015 niet kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer daadwerkelijk op uw naam staat, worden de betalingen gestopt. Als uw rekeningnummer is gedeactiveerd en een (maandelijkse) uitbetaling klaarstaat, ontvangt u van de Belastingdienst nogmaals een brief waarin staat welke actie noodzakelijk is. Geef zo spoedig mogelijk uw juiste rekeningnummer dat op uw naam staat aan de Belastingdienst door. Zo blijft u uw teruggaaf en/of toeslag(en) maandelijks ontvangen en worden ook de eventueel niet betaalde termijnen alsnog aan u uitbetaald.
 

Hoe geeft u uw juiste rekeningnummer door?

U kunt uw rekeningnummer zelf op verschillende manieren aan de Belastingdienst doorgeven. Kijk HIER voor de mogelijkheden. Natuurlijk kunnen ook wij uw juiste rekeningnummer voor u aan de Belastingdienst melden. Neem hiervoor contact met ons op
 Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht