Tips & adviezen

10 tips voor 2022 in 10 getallen

10 tips voor 2022 in 10 getallen

We starten ons eerste artikel van het nieuwe jaar met 10 korte tips aan de hand van 10 getallen. Wilt u meer informatie over één of meerdere van deze tips voor uw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
  

2.274

Dat bedrag mag u in 2022 belastingvrij geven of krijgen aan/van wie u maar wilt. Hiervan aangifte schenkbelasting doen is niet nodig.
 

50.650

Het heffingsvrij box 3 vermogen in 2022. Als uw box 3 vermogen (bank- en spaartegoeden, beleggingen, tweede woning, en dergelijke) per 1 januari 2022 per persoon minder is dan € 50.650, dus samen met uw fiscaal partner € 101.300, dan betaalt u hierover geen inkomstenbelasting (ook wel vermogensrendementsheffing genoemd).
 

6.310

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting én voldoet u in 2022 aan het urencriterium? Dan heeft u in 2022 recht op zelfstandigenaftrek: over de eerste € 6.310 van uw winst uit onderneming betaalt u geen inkomstenbelasting.
 

106.671

Dat is het belastingvrije bedrag dat u mag schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar oud die het geld gebruikt om:

  • een eigen woning te kopen of te verbouwen óf;
  • de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen óf;
  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.

Er moet aangifte schenkbelasting gedaan worden om gebruik te maken van deze eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.
 

13.570

Dit is maximale fiscale jaarruimte die u in 2022 kunt gebruiken als lijfrentepremie/storting. Van belang als ondernemer of werknemer zonder pensioenregeling. Indien u al pensioen opbouwt is de aftrek minder. De hoogte van de jaarruimte is namelijk afhankelijk van uw inkomen en pensioenopbouw. U mag uw jaarruimte gebruiken tot acht jaar na het ontstaan. In 2022 vervalt dus eventuele niet gebruikte jaarruimte uit 2014. De niet gebruikte jaarruimten in die periode opgeteld is de reserveringsruimte.
 

5.677

Dat bedrag mag u in 2022 belastingvrij overmaken naar de bankrekening(en) van uw kind(eren) of ontvangen van uw ouders. Het doen van aangifte schenkbelasting is hiervoor niet nodig!
 

285

Bij een box 3 vermogen hoger dan het heffingsvrije bedrag, dan is de belasting over de eerste € 50.650 circa 0,56% ofwel € 285.
Over de volgende € 911.700 1,35% en daarboven 1,71%.  
 

2.401

Als u in het belastingjaar 2022 als ondernemer in Nederland voor minimaal € 2.401 investeert in bedrijfsmiddelen (die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringaftrek, de KIA) dan heeft u een aftrekpost op uw winst uit onderneming. Het aftrekbare bedrag is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.
 

40

Dat getal staat voor de verandering niet voor een bedrag, maar voor een percentage. En wel het maximumpercentage hypotheekrenteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2022. De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd: dit jaar is 40% en in 2023 is 37% aftrekbaar. U mag maximaal zes maanden hypotheekrente vooruit betalen en aftrekken tegen het tarief van 40%, maar informeer eerst bij uw hypotheekverstrekker of het kan.
 

2022

We sluiten af met het jaartal 2022. Momenteel blijven we in bijzondere en onzekere tijden leven, ons advies is dan ook om alle geluk, klein en groot, na te streven!
Team Belastica wenst u een gelukkig en bovenal gezond 2022.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht