Uw toekomst goed geregeld

Een goed planningsadvies gaat niet alleen over geld
Natuurlijk is geld belangrijk in uw leven. Geld is immers het middel waarmee u uw doelen kunt realiseren! Maar geld is meestal niet het werkelijke doel van uw leven. Uit gesprekken met onze cliënten blijkt vaak dat er andere toekomstdoelen zijn. Voor de één is dat eerder kunnen stoppen met werken, wonen in een fijn huis of zorgen voor zijn of haar naasten. En voor een ander zit dat in het maken van die mooie wereldreis, of niet afhankelijk worden in de situatie dat de gezondheid achteruit gaat. Zo denken veel mensen nu al na over toekomstige aanpassingen van hun eigen woning of het gezamenlijk kopen van een zorgwoning.

Grip houden op uw vermogen
Enerzijds wilt u de beslissingsbevoegdheid over uw vermogen houden. Anderzijds kunt u nu al zorgen dat uw wensen te realiseren zijn als er iets met u gebeurt. Met een goed financieel plan kunt u mogelijk invloed uitoefenen op de toekomstige erfbelasting die uw erven bij uw overlijden moeten betalen, of worden oplossingen geboden voor de situatie dat u door onvoorziene omstandigheden zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Testamenten: vermogensoverdracht bij leven en/of overlijden
Met een goed testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van de toekomstige erfbelasting. Tevens kunt u bepalen of en wanneer een erfdeel kan worden opgeroepen. Hiermee kunt u mogelijk voorkomen dat het vermogen krimpt. Omdat wij zicht hebben op uw gehele financiële situatie - zowel privé als zakelijk - en uw wensen kennen, zijn wij uw ideale gesprekspartner om in samenspraak met een Notaris te zorgen dat testamenten, waaronder ook levenstestamenten, aansluiten op uw wensen. 

Life events

Life events
  • Relatie
  • Kinderen
  • Overlijden
  • Werken 
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Pensioen
  • Wonen
  • Ondernemen
  • Bedrijfsovername