Tips & adviezen

5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000

5 tips voor optimaal gebruik schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning definitief verhoogd naar € 100.000. In de praktijk blijkt de regeling complexer dan de staatssecretaris beoogt. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling gelden namelijk bepaalde voorwaarden. Is in het verleden reeds een beroep gedaan op de verhoogde schenking dan moet u mogelijk in 2016 al actie ondernemen om te voorkomen dat een deel van de vrijstelling vanaf 2017 verloren gaat. Lees de 5 tips in dit artikel om optimaal gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. 
 


Verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 komt terug

Om een 'kickstart' te geven aan de woningmarkt, zoals minister Dijsselbloem aangaf, is van 1 oktober tot 31 december 2014 de vrijstelling voor schenkbelasting verruimd. Per 1 januari 2017 komt deze hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning structureel terug. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1: de schenking is bestemd voor de eigen woning of aflossing eigenwoningschuld

De persoon die het schenkingsbedrag ontvangt, dient dat te gebruiken voor de eigen woning. Vrijstelling is namelijk alleen mogelijk wanneer de begunstigde het bedrag van de schenking gebruikt voor:
 

  • het verwerven van een eigen woning (als bedoeld in artikel 3.111 lid 1 of 3 van de Wet IB 2001);
  • het aflossen van een eigenwoningschuld (als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001);
  • de kosten van het verbeteren en/of onderhouden van een eigen woning;
  • het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning (ontstaan na 29 oktober 2012);
  • de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht, opstal of beklemming.
     

Let op! Wordt uw woning verhuurd en is de leegstandswet van toepassing op de situatie? Dan komt u niet in aanmerking voor de schenkingsvrijstelling ad € 100.000. De verruimde schenkingsvrijstelling geldt ook niet voor vakantiewoningen.

Voorwaarde 2: de ontvanger van de schenking is tussen 18 en 40 jaar oud

De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting. Is de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud dan voldoet hij/zijn aan de tweede voorwaarde voor de verruimde schenkingsvrijstelling. De relatie tussen de schenker en de ontvanger is niet meer van belang.
 

Tip 1: ontvanger al 40 jaar of ouder, maar zijn/haar partner nog niet? 

Is de ontvanger van de schenking al 40 jaar of ouder maar zijn partner nog niet? Dan kan toch een beroep worden gedaan op de schenkingsvrijstelling van € 100.000. Indien u en uw partner een geschonken bedrag ontvangen, dan geldt de vrijstelling van een enkele schenker eenmalig voor u beiden. U en uw partner kunnen niet ieder afzonderlijk in aanmerking komen voor de belastingvrijstelling voor een schenking van één persoon. Een schenking kan onverwacht hoger worden dan € 100.000, waardoor over een deel alsnog schenkbelasting verschuldigd is. Vraag ons daarom eerst om advies alvorens u een dergelijke schenking gaat ontvangen of wilt doen.

In het algemeen geldt: wordt er meer dan € 100.000 geschonken, met beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling, dan is over het meerdere boven de € 100.000 schenkbelasting verschuldigd. En u bent sowieso verplicht om tijdig aangifte schenkbelasting te doen, waarin u aangeeft dat u een beroep doet op de verhoogde schenkingsvrijstelling. 

Let op! Mogelijk een economisch belang bij huwelijksgemeenschap
Wanneer de eigen woning in huwelijksgemeenschap valt en één van de partners ontvangt de schenking, dan krijgt deze partner een economisch belang voor het bedrag dat die partner heeft besteed aan de woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Dit kan u voorkomen door de schenking te verdelen over beide partners (dus ook schenken aan uw schoonzoon of schoondochter, als zij dat willen).
 

Tip 2: de vrijstelling geldt vanaf 2017 niet meer alleen voor schenkingen aan kinderen

Een schenking van ouder aan kind kan onder de vrijstelling, maar deze familierelatie is vanaf 1 januari 2017 geen voorwaarde meer voor toepassing van verhoogde schenkingsvrijstelling. Elk willekeurig persoon mag aan iedereen die ouder is dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar - bijvoorbeeld een broer/zus, ouder, vriend of kennis - maximaal € 100.000 belastingvrij schenken. Let wel op de uitzonderingen verderop in dit artikel. 

Conclusie: een ontvanger kan van meerdere schenkers een schenking ontvangen en dus hiervoor meerdere keren gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.
 

Tip 3: spreiding vrijstelling over drie achtereenvolgende kalenderjaren is mogelijk

Gebruikt u de vrijstelling van € 100.000 niet helemaal, dan kunt u straks in de twee daaropvolgende jaren alsnog een beroep doen op de resterende vrijstelling voor schenkingen van dezelfde schenker. 

Let op! De ontvanger moet wel op het moment van elke schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn.
 

Tip 4: houd rekening met eerdere schenkingen waarbij een beroep is gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling!

Kunt u vanaf 2017 een belastingvrije schenking ten behoeve van een eigen woning krijgen? Naast het voldoen aan de voorwaarden is hiervoor ook van belang of u in het verleden reeds een schenking heeft gekregen en daarbij (deels) een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling heeft gedaan. 

Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager dan € 100.000. Mogelijk kunt u zelfs geen gebruik meer maken van de vrijstelling.
Vraag ons uw specifieke situatie in kaart te brengen. 

Advies: Heeft u al vóór 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling en heeft u daarna geen beroep meer gedaan op een aanvullende schenkingsvrijstelling? Dan dient u in 2016 al actie te ondernemen als u wilt voorkomen dat een deel van de schenkingsvrijstelling verloren gaat. Maak voor meer informatie een afspraak met ons.
 

Tip 5: maak gebruik van de fiscale voordelen van schenken

De verhoogde schenkingsvrijstelling ad € 100.000 maakt het aantrekkelijker om bij leven aan uw kinderen te schenken. Deze fiscale voordelen zijn mogelijk:

Behartigt Belastica al uw fiscale zaken? Bel dan Peter of José voor een persoonlijk gesprek omtrent uw situatie en mogelijkheden. Indien we nog geen kennis gemaakt hebben, kijken we uit naar uw bericht.

De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht