Tips & adviezen

5 tips voor een goede voorbereiding op uw belastingaangifte 2018

5 tips voor een goede voorbereiding op uw belastingaangifte 2018

In deze periode ontvangen ongeveer 8 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting 2018 te doen. Tevens ontvangen zij de hiervoor benodigde gegevens, zoals jaaropgave(n) van werkgever(s), uitkeringsinstantie(s) en banken. Belastingaangifte doen is voor velen een vervelend en/of lastig klusje dat ze het liefst uitbesteden. Echter een goede voorbereiding is het halve werk, ook als u de aangifte niet zelf doet. Zeker met behulp van de bruikbare tips in dit artikel. 

Tip 1: Leg een (digitale) aangiftemap aan 

Om belastingaangifte te kunnen doen, heeft u de onderstaande basisgegevens (indien voor u van toepassing) nodig. Ons advies is: Leg een 'aangiftemap' aan. Een digitale map op uw computer/tablet voor de documenten die u via mail/internet opslaat en/of een fysieke map voor de gegevens die u per post ontvangt. Zoals gebruikelijk sturen wij onze cliënten medio februari een reminder voor het aanleveren van de aangiftebrief en aangiftegegevens.

Basisgegevens voor de aangifte inkomstenbelasting:

 • Uw burgerservicenummer (BSN).
 • Jaaropgaven. Denk daarbij niet alleen aan de jaaropgaven van uw werkgever, maar ook aan die van uitkeringen zoals AOW, pensioen, WAO, WIA, WW, lijfrente, bijstand, partneralimentatie en levensloopuitkering.
 • WOZ-beschikking woning. Let op: voor de aangifte over 2018 gebruikt u de WOZ-waarde per 1 januari 2017. De WOZ-beschikking heeft u begin 2018 al ontvangen.
 • Financieel jaaroverzicht van uw hypotheekverstrekker.
 • Saldi bank- en spaartegoeden. Let op: u heeft zowel de stand van uw bankrekeningen per 1 januari 2018 als per 31 december 2018 nodig. De stand per 31 december 2018 gebruiken wij als controle en om u inzicht in uw vermogen te geven.
 • Overzicht beleggingen. Gebruik het jaaroverzicht waarop vermeld staan zowel de waarden op 1 januari 2018 als op 31 december 2018 en de ingehouden dividendbelasting 2018.
 • Overzicht schulden en aankopen op afbetaling.
 • Bewijsmateriaal van aftrekposten. Denk daarbij aan alle kosten die u in het afgelopen jaar heeft betaald zoals giften, specifieke zorgkosten, partneralimentatie en studiekosten.

   

Tip 2: Geef aandacht aan wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Wat 'belastingaangifte doen' ingewikkeld kan maken, is dat elke wijziging in uw persoonlijke situatie fiscale gevolgen kan hebben waar u, op het moment dat de wijziging plaatsvindt, niet bij stilstaat. Denk er daarom aan om deze wijzigingen door te geven:
 

 • Wijziging in het fiscaal partnerschap. Is uw relatie in 2018 beëindigd of heeft u een nieuwe partner ontmoet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor het fiscaal partnerschap. Soms is uw fiscale situatie anders dan u voor ogen heeft. Of en wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap moet worden beoordeeld, waarbij mogelijkerwijs aandacht moet worden gegeven aan de eigen woning. 
 • Wijziging(en) in uw gezinssituatie. Als u kinderen krijgt, of voorheen uitwonende kinderen weer bij u komen wonen, kan dit invloed hebben op uw inkomen, belastingen, heffingskortingen en toeslagen. 
 • Uw werksituatie en wijzigingen daarin. Bent u in het afgelopen jaar bijvoorbeeld van baan veranderd of met pensioen gegaan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw aangiftevoorlopige aanslag(en) en toeslagen. Bij meerdere dienstbetrekkingen kan er sprake zijn van te lage inhouding loonheffingen.
   

Advies
Twijfelt u of een bepaalde wijziging in uw persoonlijke situatie voor u invloed heeft, bespreek dit dan met een belastingadviseur. Die kan u precies vertellen hoe de vork in de steel zit en wat de gevolgen en de te ondernemen stappen zijn.
 

Tip 3: Vergeet ook deze zaken niet!

De basisgegevens zijn nu beschikbaar voor de aangifte, maar er zijn zaken die regelmatig vergeten worden. Denk hierbij aan:
 

 • Bijverdiensten. Heeft u naast uw reguliere inkomen nog bijverdiensten? Geef die dan ook op en houdt rekening met aftrekbare kosten.
 • Afkoop pensioen. Is uw pensioen of stamrecht afgekocht, dan heeft ook dit gevolgen voor uw belastingaangifte.
 • Uitkering kapitaal- of lijfrenteverzekering. Heeft een uitkering uit een kapitaal- en lijfrenteverzekering gekregen? Vermeld dan de gegevens van die uitkering in uw aangifte inkomstenbelasting. Mogelijk heeft u recht op een vrijstelling.
 • Nieuwe woning. Heeft u in het afgelopen jaar een nieuwe woning gekocht of uw hypotheek verhoogd of overgesloten, dan kunt u niet alleen de hypotheekrente aftrekken, maar ook andere kosten. Bijvoorbeeld de afsluit- of oversluitkosten voor de hypotheek, maar ook de advieskosten, de notariskosten voor de hypotheekakte, de kosten van een taxatie en eventuele boeterente. De adviseurs van Belastica kunnen u precies vertellen welke kosten u wel en niet kunt aftrekken bij de aankoop van uw huis. 
  Let op: Als u een nieuwe woning heeft gekocht en uw oude woning staat nog tot uw beschikking, dan moet worden beoordeeld of de betaalde hypotheekrente nog aftrekbaar is. Denk daarbij aan de datum waarop u de oude woning in de verkoop heeft gezet. Heeft u uw oude woning verhuurd, geef dan het begin en einde van de verhuurperiode en de huuropbrengst door. Maak een onderverdeling in kale huur en kosten zoals energiekosten.
 • Reiskosten. Is de reisafstand naar uw werk meer dan tien kilometer en reist u met het openbaar vervoer en krijgt u die kosten niet volledig vergoed van uw werkgever? Dan kunt u uw reiskosten van de belasting aftrekken. U heeft daarvoor nodig een ov-verklaring, die u bij de vervoerder kunt opvragen, of een reisverklaring van de werkgever.
 • Zorgkosten. Het gaat dan met name om ziektekosten/zorgkosten die niet worden gedekt door uw zorgverzekering.
 • Studiekosten. Kosten die u maakt voor een studie ten behoeve van uw beroep, mag u aftrekken van de belasting.

   

Tip 4: Vraag indien nodig uitstel (of laat dit uw belastingadviseur doen)

Als u alle documenten heeft verzameld, bent u klaar om belastingaangifte te doen. Dit kan vanaf 1 maart en u heeft in principe tot 1 mei 2019 de tijd. Denkt u langer nodig te hebben? Vraag dan tijdig aan, of laat uw adviseur dat doen. Maar let op! Legt de Belastingdienst u na 1 juli 2019 een te betalen aanslag op? Dan betaalt u vanaf 1 juli 2019 4% rente over het aanslagbedrag. Dit is niet aan de orde als u 'gewoon' voor 1 mei 2019 aangifte doet. 
 

Tip 5: Schakel waar nodig hulp in van een belastingadviseur 

Wilt u zich niet verdiepen in uw aangifte, komt u niet uit specifieke onderdelen of bevindt u zich in een bijzondere situatie (zie tips hiervoor)? Schakel dan hulp in van een belastingadvieskantoor zoals Belastica. Belastingregels wijzigen jaarlijks. Kennis van deze regels is van groot belang voor de juiste samenstelling van de aangifte. Specialistisch advies kan u voordeel opleveren en/of voorkomen dat u een onjuist of onvolledige aangifte indient.
 

Tot slot: cliënten, geef uw keuze voor het aangifterapport aan ons door!

De wereld verandert en ook Belastica gaat mee in de mogelijkheden van het digitale tijdperk waarin wij leven. Daarnaast proberen wij zo milieubewust mogelijk te ondernemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw aangifterapport inkomstenbelasting digitaal (lees: een PDF-bestand per e-mail) te ontvangen. Gebruik dit formulier om uw keuze aan ons door te geven, mocht u dit vorig jaar niet gedaan hebben.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht